Диляна: Нашата теза е, че в организациите има необходимост от ролята ЕИ партньор и в много от тях тя е вакантна. Цел на акселераторите е да провокираме. Пандемията извади емоциите на повърхността. Лидерите сами казват, че не могат да се справят с тях и имат нужда от подкрепа. Хората в организациите имат нужда от разбиране и подкрепа, все по-търсени ценности са сигурност и доверие. Ролята на ръководителите и на ЧР е да разбират и подкрепят хората вътре в компаниите. Това е стъпка от еволюционното развитие на функцията ЧР от традиционната административната роля във вътрешен консултант на бизнеса. Кризата ускори осъзнаването, че човек се състои от тяло, ум, душа и сърце. За първите три се грижим чрез работните условия, програми за развитие, смисъла и целите на организацията. Остават ли на заден план потребностите на „сърцето“ – емоциите ни на работното място? Кризата показа, че те не само са важен аспект на личността, но е и спешно да се заемем с този фактор на продуктивността. Какво споделят хората в програмите, които водиш?

Ани: Много показателно е това, което повечето участници споделят, че вътре във фирмата няма кой да им обясни за влиянието на емоциите, как да се справят с тях, как да ги използват, как да са по-емпатични, как да въздействат позитивно и особено сега в ситуация на социална дистанцираност. Това ново знание трябва да бъде вътре в организациите в лицето на ЧР. Моята роля е да им покажа как това се случва. 

Хората търсят подкрепа за проблеми свързани с комуникацията, справяне със силни емоции, как да изграждат продуктивни взаимоотношения, как да създават позитивно вияние и да бъдат овластяващи лидери, как да търсят обратна връзка. Тук разбират колко е важно да искат обратна връзка, да разбират какво е важно за хората, които ръководят и да бъдат по-гъвкави в лидерския си стил. 

Диляна: Към кого се обръщат за решаване на тези проблеми?

Ани: Интересен въпрос. Имаш проблем и има кого да попиташ вътре във фирмата или имаш проблем и сам си търсиш гуру. Това отново показва необходимостта от вътрешен ЕИ консултант и че знанието трябва да го има вътре във фирмите. Защото сега това знание го няма в повечето фирми, а то е нужно.

Диляна: Какво се случва когато има кой вътрешно да те консултира или когато няма кой вътрешно да те консултира?

Ани: Живеем във века на индивидуализма и персоналният подход е най-работещ. Имаш проблем и отиваш при вътрешния ЕИ партньор за решение т.е. получаваш професионална подкрепа веднага и то скроена по твоите нужди. Когато няма към кого да се обърнеш, всеки се опитва да се справи сам по свой начин, не е ясно какво ще прочете в интернет, при кого ще отиде и какви съвети ще последва. Добре е да се запитаме каква среда създаваме, в която хората са продуктивни или в която не смеят да изразяват мнението си. 

Диляна: За да се заемат хората с изучаване на някакво ново знание и развиване на нови умения трябва отнякъде да им се запали лампата и да им се отвори вратата. Виждаме два вида организации. В едните човек сам тръгва по пътя на откривателството и ученето. В други позицията ЕИ патрньор не е вакантна и ЧР „повежда хорото“. В тях има проактивно развитие чрез системни усилия на организацията. Тогава ЧР е в ролята на вътрешен консултант, който вижда и осмисля симптомите, дава информация и поема инициативата като вътрешен партньор за развитието на нови компетенции. 

Ани: Съдейки по участниците в нашите програми, имаме и двата типа хора,. Хора, на които им е светнала лампата и сами искат да развиват тези умения, както и ЧР, които идват първи да го разберат и после обучават хората в техните компании. За това на този уъркшоп искам да насърча и подкрепя ЧР в тази му роля. 

ЧР-те  са тези, които виждат дефицитите в уменията на лидерите за работа с хора. ЕИ извежда на преден план умения като емпатия, осъзнаване, позитивно влияние, овластяване на хората. Те от своя страна дават конкурентно предимство на организациите сред клиентите и като предпочитан работодател. 

Диляна: Хващам се за конкурентно предимство. То изисква ангажираност. Тук често излагам тезата, че за истинска ангажираност на хората е необходимо да им бъдат ангажирани умовете и сърцата. А сърцата се ангажират през емоцията, която хората изпитват. Съвсем естествено е бизнес ръководителите да гледат бизнес аспекта. И за това може би е някак си вакантна позицията. Има вакуум в това да се адресират емоциите на хората. Чуваме и „Емоциите – до вратата“. Възниква въпросът:Чия е ролята да се заеме с емоциите като начин за ангажиране на хората?

Ани: Заемането на тази позиция от ЧР е наистина начин да се повиши ангажираността. А това е бутон за по-добри резултати и за това аз дълбоко вярвам, че растежът на бизнеса ще дойде от качествен скок, а не от количествен.     

Наблюденията ми показват, че организациите имат различно разбиране и осъзнаване на нуждата от ЕИ. Аз искам да подкрепя специалистите ЧР, които са призвани да се грижат за хората в организацията. Нашето послание към тях е вие отворете вратата на хората вътре в организацията на това ново знание. Ние сме тук, за да подкрепим вас с инструменти, техники, методи, асесмънти, консултиране и обучения. 

Диляна: Срещаме описания на ЕИ като захаросано състояние на щастие и с теб знаем, че това не е така. Според теб това явява ли се пречка да реши ЧР проактивно да поеме ролята да бъде вътрешен ЕИ партньор.  Има ли неразбиране какво всъщност е ЕИ?

Ани: Концепцията става все по-популярна, но не се разбира правилно. Бърка се с обаятелност на личността, благост на характера или това да бъдеш любезен и щастлив. А и често хората смятат, че не може да се развива т.е или я имаш или я нямаш.    

Диляна: Тогава какво е ЕИ и какво е нужно да знаят специалистите ЧР, за да са в ролята на вътрешен ЕИ партньор?

Ани: От теб си взех едно кратко определние „другият начин да сме умни“. Защото нашият мозък е устроен така, че дава превес на емоциите т.е. първо чувстваме и после мислим. Уменията да се справяме с емоциите, за да можем да използваме по-ефективно разума си е ЕИ. Например изпитваш гняв и бам избухваш или излизаш от стаята да се охладиш и помислиш. Това е ЕИ поведение. Всеки човек се задейства от емоциите, въпросът е какво правите – дали ги следвате или управлявате своя отговор на тях.  

Ролята на ЧР е да каже на хората, че има някои нови неща, които неврологията е открила и които могат да бъдат ползвани в бизнеса т.е. да придобият това знание.

Диляна: Как това ще помогне на бизнеса и как ЧР в тази си роля ще бъде по-полезен на ръководителите? 

Ани: ЧР могат да подкрепят лидерите като ги консултират не толкова за емоциите, а за въздействието им, как те като лидери с поведението си карат хората да се чувстват. Защото поведението на лидерите е бутон за чувствата на хората и от там за тяхната ангажираност. Лидерите искат да имат ангажирани и мотивирани хора и емоциите са инструмента. Самият ЕИ партньор да бъде ролеви модел на ЕИ поведения в организацията и непрекъснато да образова себе си и да повишава разбирането и осъзнатостта на другите по темата.   

Диляна: За времето на уъркщопа няма да направим хората експерти, но бих била щастлива да отворим врата и да ги стимулираме да продължат след тази врата да добиват знания. Синтезирано какво ще дадеш в темата? 

Ани: Ще отворя сесията с една дискусия с колегите ЧР за потребността от ролята, която вярвам ще бъде много интереснаСлед това ще ги подкрепя с калкулатора, с който могат да калкулират възвращаемостта на вътрешните инвестиции от ЕИНа уършопа ще подкрепя ЧР с конкретни бизнес казуси, които са решени чрез развитие на ЕИ, какви резултати са постигнати в различни сфери. И с конкретни инструменти, с които могат веднага да бъдат полезни на себе си и ръководителите.  

Диляна: Теб какво те запали да се заемеш с темата ЕИ след толкова години опит в бизнеса? 

Ани: Аз съм много подкрепящ и емпатичен човек и ценя развитието. Искам да помагам и подкрепям хората да бъдат по-добри в това, което правят като развиват човешките си уменияЕИ е умение, което е свързано с начина, по който използваме потенциала на нашия мозък, а това ми е много любима и интересна тема. Да осъзнаем и преоткрием какво означава да сме човешки същества и как да го използваме в работата и живота.  

Диляна: Твоя кратък съвет към всички ЧР какъв е ? 

Ани:  Да разбират, подкрепят и да проявяват емпатия. Хората имат нужда от това.  

–––

Ани Сиракова ще фасилитира темата “Вакантната роля „Вътрешният емоционално интелигентен партньор” в Лидерския мега акселератор “Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството” на 16.09.2021 г.

Връзки: Цялата програмаЗаявка за участие.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно