Диляна: Човек не може да даде нещо, което няма. А ти имаш много да дадеш и знам, че буквално лично си поела мисията да бъдеш вътрешен ЕИ партньор. Разкажи ми повече за мисията на една такава роля.

Магдалена:  Мисията на тази роля е да се разбере колко важни са емоциите и емоционалната интелигентност в една организация. И това да я води до най-добрия и бърз начин за постигане на стратегията. В резултат, хората да се чувстват още по-ангажирани, по-спокойни и по-свободни и дават максималното от себе си. Говорейки си за ЕИ на работното място, все по-активно започвам да чувам от колеги на високи позиции колко важно за тях е да съумяват да управляват собствените си емоции и да могат да предават това послание към хората, които са под и около тях, така че наистина заедно да създадат екип, в който има емпатия, емоция, която се разпознава и води до високи постижения.  

Диляна: Слушам те и се сещам за наша шега преди време . Колеги са споделяли, че каквото и да направят, има участници, които не искат да учат, не участват, смятат, не им е полезно. Тях наричахме “жертвите на ЧР-а”. Защото не са дошли по свое желание, а защото ЧР-ът ги е изпратил. А ето, когато човек като теб е поел ролята да е пример, да разяснява, ситуацията е съвсем различна. Когато човек сам е запален, пали и другите. Теб какво те запали по темата за ЕИ?

Магдалена: Запали ме осъзнаването, че начинът, по който работех с определени колеги, не е най- добрият. В един момент открих, че сме започнали да смесваме обичайната за едно работно място комуникация с един доста по-открит диалог. Осъзнах, че за да мога да бъда правилният човек в правилната роля – бъдейки отговорна за развитието на хората в компанията на локално ниво, да бъда ролеви модел – трябва да предприема промяна. Тогава започнах да се интересувам активно от ЕИ.

След няколко обучения разбрах какво ти носи това да си емоционално интелигентен на работното място и да управляваш всякакви ситуации, в които попаднеш, дори и най-горещите. Защото емоцията е тази, което води нашето поведение. И в момента, в който тази емоция е блокирала тялото ти, мозъка и съзнанието ти, и е негативна, то плодовете на поведението, които се раждат, няма как да те радват. След това се връщаш и започваш да разсъждаваш какво си могъл да направиш по различен начин. Но реално вече тази ситуация е в миналото и ти трябва да се бориш с последствията в бъдещето. И си казах: “Не, тук е началото на моята роля – да управлявам емоциите си и да бъда посланик на този процес и към останалите.”

Личната ми мисия бе да го направя първо с близките си хора в работата. Започнах да подхождам структурирано, да споделям емоцията, в която съм аз, да търся отсрещната емоция, да излизаме заедно към някакво по-продуктивно състояние, в което да взимаме решения. И мога да споделя, че около 7 месеца след като бях преминала обучението, колеги, които не знаеха за този мой личен проект,  констатираха драстична положителна разлика във взаимоотношенията ми с тези хора. Видяха колко драстично сме се променили и ме попитаха как това се е случило. Тогава започнах да разказвам какво ми е донесла ЕИ, колко са ключови емоциите за хората, за да могат да създават продуктивни състояния и поведения, какво можем да направим ние като организация, за да бъдем още по-добри. И оттам-нататък това, което продължава да поддържа пламъка в мен е, че все повече лидери в организацията осъзнато искат да бъдат заедно с мен във всички активности, свързани с ЕИ.

Диляна: Организацията може да се промени, защото е принудена отвън. Но успешните хора и организации се променят, защото искат, а не защото им се налага. Промяна, започнала отвътре, е трайна и положителна. Това виждам във вашия пример. И това искаме да направим в лидерските акселератори – да стимулираме промяна, да ускорим успеха на успешните.

Магдалена: Промяната беше наистина много драстична, много видима, разпространява се в цялата организация и всеки иска да участва под някаква форма в този наш проект. Ще споделя и за още една инициатива. Тя е сред целия ЧР екип на дивизионално ниво, 168 души – как да надграждаме собствените си умения и знания в сферата на ЧР. Имаше запитване към всички колеги кой има желание и с какво може да се включи като вътрешен обучаващ. Аз казах, че с удоволствие ще споделя знания по ЕИ. И толкова добре се прие!

ЕИ е дълбоко свързана със създаването на организационната структура – какви хора са ти нужни, за да постигнеш целите и стратегията си, и с подбора на тези хора. Когато попиташ наемащият мениджър какъв човек иска за дадената позиция, той споделя едно-две неща, свързани с образованието и опита, след което идват очакванията за проактивност, емоционална интелигентност, лидерски умения, харизма и т.н – все характеристики, свързани с ЕИ. И от там, продължавайки в работата с този човек, ти му създаваш план за въвеждане в организацията и работата, но основното, което наблюдаваш е как той се свързва с екипа, как работи в него, как се включва в инициативи, в решаване на проблеми, всичко, което се управлява чрез ЕИ.

Диляна: Ученето минава през фазата на откривателство, казваш си: аха, я тук има една врата и колко много неща зад нея. След това започваш да трупаш информация и настава хаос. Докато не се появи структурата. Знам, че в уъркшопа ти ще дадеш структурата на това как ЕИ преминава през целия жизнен цикъл на сътрудник в организацията. Кажи ни основните фази, които ще представиш на колегите си.

Магдалена: Първо, как ЕИ участва в създаването на организационната структура, за да може организацията да постига стратегията и целите, които си е поставила. След това ще говорим за различните фази на жизнения цикъл на служителя – започвайки от подбора, било то вътрешен или външен, какво се случва от назначаването на дадена позиция до края, когато човек реши да предприеме ново предизвикателство в организацията или извън нея. Ще говорим как ЧР бизнес партньора или ЧР people партньора – ролята, която все по- активно излиза на преден план, помага не само на служителя да бъде емоционално интелигентен, но и как помага на бизнеса да създава тази култура на ЕИ. Също, какво получаваме ние като обратна връзка от служителите, когато има или няма ЕИ в този процес, какво мотивира хората да дават повече от себе си, да постигат задачите и целите. Ще споделя и доста положителни практики от личния си опита, както и от международната практика, които може да се използват навсякъде.

Диляна: Много ми харесва системния ви подход. Често работим по уменията на хората, но за да бъде една промяна трайна, тя започва с мисленето на хората. Ти няколко пъти използва думата „осъзнаване“. Това е компасът, който ни води в подреждането на приоритетите ни и отварянето ни към нови знания.

Магдалена: Много обичам, когато някой каже: “Нека да отделим емоциите и да се фокусираме върху вземането на решение.” Няма как това да се случи, защото ние сме едно цяло и емоциите са първата стъпка в нас. На мен ми трябва време да премина през емоцията, да осъзная какво се случва и след това мога да вляза във вземането на решение. Изграждайки култура на ЕИ, помагаме на хората да минават от неосъзнатото към осъзнатото разбиране за емоциите. Осъзнато започваме да учим, научаваме се, докато накрая стигнем до неосъзнатото практикуване.

В нашия екип сме осъзнали, че имаме нужда от активно действие в посока на работа с емоциите, в намирането на начин как те да стават положителни, за да влизаме бързо в продуктивно състояние. Стремежът ни е в близките няколко години това разбиране да се развие в нас на такова ниво, че неосъзнато практикуване да стане норма за всичките ни служители.

Диляна: Според теб какво пречи на някои организации да започнат този процес на осъзнаване и правилно използване на ЕИ на работното място. Какво липса, за да се запали искрата?

Магдалена: Според мен липсва провокатор, липсва този човек, който е осъзнал тази необходимост. Все още има нагласа и разбиране от миналото, в която екипът ЧР е само в ролята на изпълнител на желанията на бизнеса, а не в ролята на консултант, какъвто трябва да бъде, за да може организацията да ангажира и мотивира хората да се чувстват добре на работното си място и да искат да работят там. И виждам, че когато има такива вътрешни „провокатори“ или пламъчета, процесът започва  да се случва. Когато, обаче1 повечето са с разбирането, че емоцията трябва да бъде отделена и оставена пред вратата на компанията, тогава нещата изискват повече време. Понякога осъзнаването наистина е дълъг процес.

Диляна: Пак стигаме до тази необходимост някой да поеме ролята на вътрешен ЕИ партньор. Ти си го направила. Кое е по-удовлетворяващо – самата мисия и горенето или резултатите?

Магдалена:  Аз съм много емоционален, но и резултатно ориентиран човек. За мен всяко нещо, което се случва в моята мисия, е положителен резултат. Хора да дойдат и да кажат, че искат да се включат в ЕИ мисията, да поставят на първо място в обученията ЕИ – това за мен са резултатите на мисията, в която горя. И очаквам с нетърпение да видя какво сме постигнали като организация в представянето на служителите и постигането на целите на компанията, за да знам че хората започват да дават повече от себе си чрез ЕИ.

Диляна: Какво е посланието ти към колегите ти от ЧР?

Магдалена: Да не забравят, че ние работим за хората в организацията. И ние сме тези, които трябва да консултират бизнеса кое е най-доброто решение за всеки един в екипите и в работата с тях. Бъдете партньори на хората, за да провокирате в тях осъзнаването на емоцията и ЕИ, бъдете ролевият модел, който им е нужен, за да бъде бизнесът успешен, а хората – доволни, удовлетворени и мотивирани.

Магдалена Пенчева ще води темата „Мисията на вътрешния ЕИ партньор в практически казуси“ в лидерския акселератор „Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството“ на 16 септември 2021. Заявете участието си.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно