Водещите разговарят за промяна на културата при промяна на бизнес модела и жизнения цикъл на организацията.

Диляна: Когато се промени стратегията, поради нов бизнес модел или навлизането на фирмата в нов етап от жизнения цикъл, се променя и културата, защото тя е начина за реализация на стратегията. Старата култура спъва новата стратегия.

Иво: Да, в някои случаи старата култура може  да е спънка на новото бизнес направление, стратегия и т.н. Това е особено валидно, когато  въвеждането на нова култура се дължи на кризисна ситуация, на коренна промяна в икономическата или регулаторна ситуация и промяна,  която е принудителна. Обичайно промяната е нещо, което е част от нова концепция, развитие и тя съдържа основни елементи,  които пазят в годините облика на утвърдената на даден пазар организация. Смятам че е хубаво да има и приемственост в разумни граници.

Диляна: Компания обявява нови цели, фирмената култура, т.е поведението на хората остава същото и не подпомага, често и пречи на новите цели. Те се провалят и на мениджмънта се налага да създаде нова стратегия и нови цели, да прави промени в порядък спешно. Какво се обърква?

Иво: Объркана е обичайно комуникацията в различните т.н. вътрешни нива, няма разбиране какво се случва и се губи екипността, чувство за принадлежност към дадената общност и мотивацията

Диляна: Ръководство разбира, че новата стратегия изисква нова култура. Как е най-ефективно да предаде това разбиране на всеки в организацията?

Иво: Като обяви ясно и кратко новите цели, т.е.

  • да са ясни екипите
  • функциите им

–     средства и подходи

–     т.е. да няма недомлъвки

Диляна: За какво трябва особено да внимава изпълнителния директор в промяна на културата?

Иво: В комуникацията и правилата- изчистване на ненужните или вредните от старите правила и създаване на новите.

Диляна: Ти си управлявал много организации, бизнес и с нестопанска цел, кои са най-ценните ти уроци?

Иво: Да установиш лидерската си роля без да командваш, да въвличаш в оценката и процеса на решенията екипите и да има прозрачност и работа  съобразно правилата, както на организацията така и на  страната/пазара  в която работиш.

Диляна: Има ли разлика между българските висши ръководители и тези в други страни в управлението на промяната на културата?

Иво: До скоро имаше и според мен голяма. Продължава да има и така ще остане докато не се уеднакви средата.

„Чуждите“ отдавна работят априори в друга среда, при тях нещата не се случват за първи път и имат  свои и чужд опит, те са свикнали да ползват инструментите на мениджърската култура  в която има много стандартни подходи. Това може да е дефект, но е хубаво да го има.

В началото на прехода фирмите и организациите от европейските страни харесваха  и инвестираха  в Унгария. Това те обясняваха точно с това, че въпреки непонятния език намираха добра обща инфраструктура, правна рамка и регулаторни условия плюс манталитет сходни с тяхната културна среда.

Диляна: За кого ще е най-ценно участието в дискусията, която ти ще модерираш?

Иво: За който е в етап на развитие и промяна.


Мястото си в дискусията, която Иво ще модерира можете да запазите след заявката си за участие. Вижте цялата програма и изберете най-полезните за вас дискусии.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно