Водещите на Лидерските акселератори по темата Организационна култура отговарят на въпроса: Защо последните 2 години корпоративната култура е основна тема за Изпълнителните директори?

Диляна Дочева: Промените в последните години са със шеметна скорост. Бизнес ръководители и консултанти търсим как организациите да се справят с ежедневно увеличаващата се сложност и пресата за постигане на все по-добри резултати. Валидно е и за корпорациите и за малкия бизнес. Дигитализацията доведе до сериозни промени в управлението на организациите и до нови подходи като Аджайл лидерство и Латерал лидерство (толкова преводими думи, колкото и дигитализация). Постоянно сме в търсене как бизнес моделът да е по-добър и иновативен.

Но, замислете се – от тим билдингите до Scrum, Design Thinking, Canvas и т.н всички търсят решение на въпросите: как успехът на бизнеса да е устойчив, как да печелим лоялни клиенти, как да привличаме и задържаме талантливи хора, които да вложат най-доброто от себе си. Всичко това се свежда до културата на организацията. Очевидно е, че доскорошните методи на управление и свързаното с тях мислене,  не водят до необходимите и желани резултати, нито за бизнеса, нито за хората му. За мен няма съмнение, че организационната култура е „магическият бутон“. Изпълнителните директори знаят това. На семинар, който водех във Виена, ИД на водеща финансова компания каза: „Важно е ДНК-то ни да е здраво, резултатите ще последват“

Цветомир Досков: Корпоративната култура е била широко дискутирана тема дълги години. Последните 2-3 отново е на фокус, поради динамиката на пазара и процесите на „стабилизиране“ след кризата. ИД освен финансовите показатели, измерители и наблюдението на потребителите все по-ясно осъзнават, че клиентите и служителите са силно повлияни от това каква култура има в организацията. Тоест културата е съществена част от симбиозата, която се стремят да създадат ИД, с цел постигане на мутуализъм. В този смисъл интересът се засилва, защото няма ясна формулировка за култура, както и ясни критерии по които да се изведат споделени ценности, цели, поведения и практики, който са характерни за дадена организация.

От друга страна всеки ръководител, който узрява за създаване на стабилна среда, стига до ситуация и изводи за изграждане на системи в организацията, които да се развиват независимо от социалната еволюция (с други думи, един човек да може да придобие знанията на друг, дори ако те не са свързани) и тази система да е механизъм за адаптация към средата т.е. и културата да търпи развитие и да е в процес на адаптация към изменящия се външен свят.

Рикардо Лилло: 96% от лидерите казват, че културата има по-голямо влияние върху бизнес резултатите, отколкото стратегията. Но само 26% тяхното време е отдадено на културата. Това са резултатите от нашето изследване Workplace Accountability Study. Мисълта, че няма да постигнат целите, кара висшия мениджмънт да отделя повечето от времето за стратегията. Ако работата на ИД е да създаде стратегическа визия, която да задвижи резултатите, би трябвало да влога повечето от времето си за формиране на културата. А как културата влияе директно върху представянето е именно темата, която ще представим на Лидерските акселератори.

Венцислав Касамски:  Има два симптома: 1) Напоследък огромна част от фирмите, независимо от сектора, страдат на първо място от недостиг на таланти и на второ място от недостиг на персонал. Напоследък е все по-трудно да привлечеш и след това да задържиш талант; 2) Фирми, фокусирани в една и съща услуга, с почти еднакъв реусрс постигат различни резултати.

Основната причина за това една организация да задържа своите таланти и едновременно с това да постига високи резултати, се корени в нейната ефективна организационната култура. Има фирми, в които от години насам, на организационната култура се отделя огромен ресурс и време. Защото както казва любимият ми автор Стивън Р. Кови: „Ако не действаш, ще бъдеш задействан…“

Регистрирайте се за участие в:

Екипът на Лидерски акселератори

 

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно