Много екипи днес работят в хибридна среда или напълно дистанционно. А много компании наемат хора онлайн и в действителност не се срещат с новите колеги. Работят екипи от хора в целия свят и при това хора от различни поколения. Това извежда напред темата за управление в среда с много култури и много поколения. 

Лидерите отговорят за изпълнението на бизнес обещанието, ние сме майстори на реализацията. Но не можем да го направим сами, независимо колко сме добри и колко добри са идеите ни. Ако не спечелим екипите си, няма да стигнем далеч. Трябва да можем да убедим членовете на екипа си, че си струва да преследват идеите ни. Изследване на  Форбс, стига до 13 съставки, необходими за успеха през 2022 и след това. Погледнете списъка. Не можем да отречем факта, че емоционалната интелигентност е абсолютно съществена, както подчертаха в презентациите си Диляна и Дейрик преди мен. 

Да разгледаме поколенията. В някои работни среди имаме до 5 поколения, работещи заедно. Това поставя предизвикателства, но предлага и възможности. Какво е поколение? Накратко, това е група хора, родени в период от приблизително 15-20 години, споделящи отличаваща ги група от вярвания, нагласи, ценности и поведения, поради събития, случили се в живота им. Ще ги обобщя. 

Традиционалисти – родени от 1925 до 1945 г

Също са известни като „тихото поколение“ и „ветераните“. 

Ключовото събитие, което са преживели е Голямата депресия, която има огромно влияние на поведението им. 

Техните ценности са: усилената работа ще донесе награди, образованието е привилегия, думата им ги обвързва, консервативни възгледи, формални 

Комуникацията с традиционалистите. Те предпочитат лице в лице или писмена комуникация. С тях говорете по същество, не губете времето с безсмислени приказки. За да ви имат доверие, трябва да казвате каквото мислите и да правите каквото казвате. 

Компетенциите на емоционалната интелигентност, която те много ценят и следва да имате предвид, когато взаимодействате с тях са: разбиране на другите, управление на себе си (спазване на времето, напр.) и автентичност. Бих искал да отбележа, че автентичността разбират като да отстояваш своята истина. 

Бейби бумърите – родени от 1946 до 1964 г. 

Известни и като бумъри, ключовите събития в живота са убийството на Кенеди, движението за граждански права,  сексуалната революция, войната във Виетнам и Американската мечта. 

За тях ценности са усилената работа, плащане на дължимото, прогресивно движение нагоре по стълбата, образованието е много ценно, могат да бъдат доста не подчиняващи се (революцията може да ги докара там, където искат да са), „правете любов, не война“. Те ценят структурата и планирането, признанието и уважението са съществени. Важното тук е, че те живеят, за да работят. Хората от това поколение са много отдадени на каузата, имайте го предвид като лидер. 

Как да комуникирате  с бумърите. Говорете открито и директно. Представяйте варианти, за да покажете гъвкавост и подвижност. Определено трябва да отговаряте на въпросите старателно и споделете мисловния си процес и подробности. 

Компетенциите на емоционалната интелигентност, която те типично ценят са разбиране на другите хора, с които се свързвате и отново автентичността, да си себе си. 

Поколение Х – родени от 1965 до 1980 г

Наричани са също „бейби бъстъри“ и „докажи го“ поколение. Основните събития в живота им са колапса на комунизма, 9-ти ноември, разводите стават приети в обществото и  децата стават по -автономни –  „децата под ключ“.  

Хората от това поколение много ценят умната работа (работи умно, не много). Образованието е важно, но с доза скептицизъм дали е гаранция за успех. Те са гъвкави, водени от резултатите и независими. Много от предприемачите са от това поколение. Изключително ценят прозрачността и доверието. И нещо много важно – балансът между работа и личен живот. Това поколение типично работи, за да живее, което е различно от предишното поколение. 

Каква да е комуникацията с това поколение? Споделяйте информация, това е супер важно. Бъдете много по-ангажирани с обратна връзка. Ако в екипа ви има хора от това поколение, е важно да поискате обратна връзка от тях и активно да слушате тяхното мнение. Предпочитат неформалната комуникация и приемат имейлите като форма. 

Ценените компетенции на емоционалната интелигентност са разбирането на себе си – да покажеш добро разбиране на себе си и емоционалната разсъдливост – как свързваме представените ни факти с нашите емоции, свързани с миналите успехи и провали. Много лесно е да копираме и поставим миналия успех в настоящата ситуация и да не погледнем настоящите факти. И вероятно това копиране няма да сработи. Емоционалната разсъдливост е да отчетете фактите и емоциите, за да вземете правилното решение. 

Милениълс – родени от 1981 до 1996 г

Познати и като поколение У, върху което най-голямо въздействие са оказали 9-ти ноември, годината 2000  и социалните медии. 

Техните ценности. Те определено са предприемчиви и ориентирани към кауза. Когато управлявате хора от това поколение, е много важно да се уверите, че те знаят „Защо“, защо правят това, което искате да направят и това и невероятно важно за тяхната мотивация. Противно на разпространеното мнение моят опит е, че това поколение работи много усилено и постига резултати, но ключът е да са приели фирмената мисия и да комуникирате с тях „защо“. Те са скептични към образованието. Водени са от страст, фокусирани са върху сътрудничеството и екипа, ценят автономността и гъвкавостта. 

При комуникацията с тях бъдете отворени и приветствайте идеите (това е свързано с предприемачеството им). Имейлът е предпочитания им канал. Пишете с активен тон, те не обичат общи коментари, те обичат да са целенасочени и персонални. Използвайте думи с действие и динамичен речник, когато обсъждате или предизвиквате техните идеи. 

От компетенциите на емоционалната интелигентност те много ценят разбирането на себе си и позитивното влияние. Особено в стартъпите и разрастващите се фирми позитивността е навсякъде, заразителна е, много е важна. 

Поколение Z – родени от 1997 до днес 

Наричано и като „поколение 2020“ и „дигиталното поколение“. Основните събития са финансовата криза през 2008 г., която има голямо влияние върху погледа им върху живота и как се държат, също и повсеместните технологии. 

Ценностите им. Много предприемчиви и „за“ образованието. Ценят честността, имат голямо желание да допринасят и определено искат да оказват влияние. Но има елементи на нетърпение, искат сега, искат за вчера. Имайте го предвид като лидери. Мотивирани са от напредъка и предпочитат контакт лице в лице. 

Комуникацията с тях. Те обичат и очакват бърз отговор. В комуникацията в екипа трябва бързо да стигнете до същността. Те искат да са чути и всякакъв вид говорене, което може да ги засегне, като възразяване и да кажете, че нямате време, трябва да се избягва. Съществено и да ги държите в течение на комуникацията и нещата. 

Ключовите компетенции на емоционалната интелигентност, ценни за това поколение са разбирането на себе си и разбирането на другите. Смятам, че е много окуражаващо, че последното поколение е наясно със себе си и с хората, с които често взаимодейства. 

Имайки тези поколения със своите характеристики на работното място, можем много добре да съчетаем талантите и гледните точки към бизнес предизвикателствата. Да преминем към културната страна на въпроса или културната интелигентност. Какво е тя? 

Културната интелигентност е способността на човек да функционира ефективно в бизнес ситуации, характеризиращи се с хора с различни култури. Какво е културата? Вероятно ще си помислите за испанска, френска, английска… Да, това са национални култури. Но под култура също разбираме възраст, пол, етнос, професия, религия, социално-икономически статус, сексуална ориентация и др. Необходимо е да помним това, когато говорим за културна интелигентност. Тя покрива доста широк спектър. А това, което ни дава като лидери, е възможността да използваме различните перспективи, за да засилим емоционалната интелигентност в организацията и от там да повлияем на това как нашата марка се показва пред света. Нека видим как се различават емоционалната и културната интелигентност, макар и да са много близки. 

Емоционалната интелигентност е критична за лидерската ефективност и основно е концентрирана върху откриването и регулирането на емоциите. Културната интелигентност се фокусира повече върху познанието и емоциите, когато фактически сте в междукултурно взаимодействие. Тя се основава на емоционалната интелигентност, но е приспособена в културния смисъл. И това е императивно, особено когато имаме екипи, които са международно разпространени и с различни култури. Основното предизвикателство, което имаме като лидери е, че има култури, които са директни и ясно целенасочени, докато в други трябва да вложите време, за да изградите отношения. Различно е и отношението към времето, някои планират до минута, други ще просрочат разговора или ще закъснеят, защото са се заприказвали на кафе.  

Кои са петте начина за развитие на културната интелигентност? 

  1. Разбирането на себе си, на собствения културен произход. Кой сте вие и кои са ценностите и аспектите на вашата култура, ще са ценни или не за другите? Започва с нас. 
  1. Бъдете любопитни. Смятам го за подценено. Задавайте въпроси. Някой бе казал да преценяваме хората по въпросите им, не по отговорите им. Ако искате да покажете емпатия и да се проявите като автентични, задавайте правилните въпроси по искрен начин и след това слушайте активно
  1. Намерете общото между вашите култури, напр. храна, хобита и интереси. Има множество не конфликтни теми, които да помогнат за създаване на разбирателство и уважение и ще помогнат за консолидирането на екипа. 
  1.  Избягвайте стереотипите. Те са опасни и могат да създадат предиспозиции, които е трудно да се променят. Преценявайте човека според негова ценност, не културния му произход. За да го постигнете, е необходимо наистина да присъствате. Колко често можете да кажете, че наистина присъствате? Много хора мислят за срещата, която са имали или ще имат, те са в мултитаскинг и не присъстват. 
  1. Емпатията, тя е основното в съвременния бизнес. Дълго време беше подценявана и сега излиза напред. Проявете емпатия чрез приемане на културните практики. Това ще изгради свързаност и доверие. Как се отнасяте с другия човек, вероятно ще се отрази на начина, по който той ви вижда. Във всяка организация има много възможности да се покаже емпатия към хората, партньорите и клиентите и може да се развива върху тях. 

Развиването и промотирането на емоционалната интелигентност и културната интелигентност, вкл. разбирането на поколенията на работното място е толкова важно, колкото и развиването и промотирането на вашите продукти, услуги и марка. 

Статията е съставена по презентацията на Джеръми Уилямс в Лидерския акселератор „Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството“ проведен на 25.11.21. 

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно