Водещите на лидерските и лични акселератори по темата за Организационната култура отговарят на въпроса: Кои са сред най-важните неща, които да направят ръководителите при заздравяване или промяна на културата?

Диляна Дочева:  Важно е не просто да дефинират принципи, било защото всяка фирма трябва да си има култура или да си изберат добре звучащи ценности. (вж. Тук някъде ни бяха принципите) А рационално да преценят каква точно култура ще помогне да фирмата или екипа да постигне това, което желае. Може да е свързано с преосмисляне или промяна на бизнеса, със стратегията или пазарната среда.

А след това е разбирането, че това не е задача, която се свършва и отмята. Това е процес и то флуиден, протичаш, вертикално и хоризонтално и обхваща всички.. Културата е постоянна задача на ръководителите, която не могат да делегират. Само така се заздравява култура, която е реална, не само написана и която води до резултати и ефект, към който се стреми организацията.

Цветомир Досков: Основна задача на ръководителите е да осъзнаят, колко важна е културата за оцеляване на бизнеса и да работят за нейното запазване в организацията. След това да я променят или да засилват тези елементи, които ще помогнат по-нататъшното развитие на фирмата. В тази връзка за ръководителите е органично необходимо да дефинират ценностите в организацията и да ги прилагат първо към себе си. Да управляват с личния си пример.

Рикардо Лилло: Промяната или заздравяването на културата изцяло зависи от това дали се прави осъзнато и целенасочено. Първо, определете посоката, която компанията иска да следва, после я комуникирайте ясно и използвайте инструментите за промяна на културата, за да се случи промяната. Формалността и дисциплината са златните съставки на това начинание. Ще обсъдим подробно инструментите за промяна на културата на акселераторите.

Венцислав Касамски: Едно от най-важните неща, които да направят ръководителите, за да засилят или променят културата, е в процеса на промяната да ангажират хората на всички нива в организацията. За да бъдат напълно отдадени на организационната култура, всички хора в една компания е нужно да вярват в тази култура. А единственият начин да повярват е да идва и от тях самите – от техните вярвания, ценности в синхрон с целите на организацията, да са въвлечени.

Регистрирайте се за участие в:

Екипът на Лидерски и лични акселератори

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно