Културата на организацията не е само меката страна и лепилото между хората. От нея зависят резултатите. Културата управлява днес, не ръководителите.  Ръководителите обаче могат да управляват културата. Целта на този модел е да ви даде система за навигация в управлението на културата на организацията. Надявам се да ви е полезен в анализа, в действията ви и в структурирането на огромната информация по темата Организационна култура.

1. Каква култура ни е нужна, за да постигнем желаните резултати?

Само стратегията не е достатъчна за постигането на резултатите. Тя дава икономическата логика на целите. Но културата е начинът за постигането им. Всяка организация има култура и всяка култура произвежда някакви резултати. Правилната култура, ще произведе правилните резултати. Няма една „идеална“ култура. Има правилната за вас – тази, която ще служи като ЛОСТ за вашите резултати, най значимите резултати – реализацията на визията на организацията.

2. Каква е културата ни сега и съвпада ли с необходимата ни?

РЕАЛНАТА култура, която имате, може да не е тази, която искате. Културата на организацията еволюира, изменя се и се развива. Тя може частично или изцяло да не съвпада с заявената. В организацията може да са се формирали различни субкултури, които оказват влияние на общата. Културата Ви може да е силна (да управлява поведението на доминиращата част от хората), но да не е адекватна на променената икономическа среда.

3. Какво трябва да заздравим или променим, за да се развиваме?

Съпоставката между необходимата и реалната култура определя какви целенасочени действия да предприемете, за да имате НОВАТА, необходима още днес или необходима утре, култура.  Или Вие управлявате културата на организацията си, или тя Вас. Възможно е да трябва да засилите някои елементи на културата си, да премахнете други, да модифицирате или еволюирате нещо или съществено да промените културата на организацията си. Промяната е свързана с промяна на системи, структури, процеси, практики, роли, хора.

4. Какво правим, за да поддържаме културата си жива?

По-вярното не е че организациите имат култура, а че организациите са културата си. Затова правилната култура изисква постоянни действия, за да я поддържате ЖИВА и действаща. Този процес е отговорност на висшите ръководители и не може да се делегира. Необходим е синхрон на всички лидерски, мениджърски и властови инструменти.

5. Адаптираме ли културата си към средата?

Културата на една организация е флуиден процес, който протича от горе надолу, но и от долу нагоре. Промените във външната среда (клиенти, технологии, социални очаквания, пазар, конкуренти) също влияят на културата. Умният подход е често да анализирате и настройвате културата на организацията, не да я променяте, когато сте принудени да го направим. АДАПТАЦИЯТА на културата към визията и средата е превенцията на скъпи грешки.

Диляна Дочева

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно