Подобно на икономиката и механиката, лидерството също има своите акселератори. И когато сте лидер на организация или екип, и когато сте лидер на себе си. Поставяме си задача да Ви предложим акселератори на Вашия успех, който не разделяме на професионален и личен, смятаме че са едно цяло.

Акселераторите са за успешни хора, които се стремят към по-голям успех и за които доброто не е достатъчно добро. За тези, които знаят и продължават да учат. За търсещите постоянно подобрение и отворени за нови идеи. За тези, които искат да бъдат позитивно провокирани.

Знаем, че времето е много ценен ресурс и никой не разполага с достатъчно, за да следи ежеминутно проявяваща се информация. Приноса си виждаме в това да я съберем, пресеем, преценим и поднесем концентрирана в акселераторите. И да я съчетаем с инструменти и насоки как да я приложите за себе си и своята организация.

Гостите на акселераторите са успешни хора, натрупали мъдрост чрез опита си. Ще съчетаем техните ценни изводи с нашата експертиза на консултанти. Ще съберем знанията и опита, за да разгледаме темата в дълбочина.

Живеем в забързан свят, решаваме бързо, действаме понякога по инерция. По време на акселераторите искаме да отворим пространство за дискусия, размисъл, обмяна на мисли, въпроси, практики. Понякога една мисъл или идея може да индуцира огромна енергия и промяна и да се окаже повратна точка за успеха. Искаме да съберем хора, които ще си бъдат и взаимно полезни в среда на сътрудничество и партньорство. Искаме акселераторите да бъдат специално преживяване.

За мен и колегите ми, с които създаваме акселераторите, те са „нашия глас”. Влагаме таланта си, страстта си, виждаме смисъл и искаме да отговорим на определена потребност. Доверието на клиентите ни разпалва нашия огън. Ще се стремим времето Ви с нас да е ценна инвестиция. Дивидентите й да са обогатени знания, провокирани мисли, вдъхнати идеи, които да използвате за акселератори на Вашия успех.

Д-р Диляна Дочева
Лидер на проекта

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно