Правило ли Ви е впечатление, че в една и съща организация различните екипи работят по различен начин, ангажираността и атмосферата са различни, резултатите са различни? А знаете ли причината?

Вие. Вие, които ръководите тези екипи. И културата, която създавате в тях. И тя не е това, което пише във фирмения сайт, а това как реално работят хората.

Културата е операционната Ви система. Вие сте заети. Къде сред всичките ви приоритети е културата на екипа ви? Грижа Ви е за резултатите? Погрижете се за културата на екипа си и той ще се погрижи за резултатите. Бизнесът е човешка дейност, защото 100% от сътрудниците Ви са хора. Твърде често проблемът не е в хората, а в средата – в културата.

Културата е имунната Ви система. Тя определя здравето на екипа Ви. Ако смятате, че е нужно да заздравите имунната си система, за да се справя по-добре с вирусите на турбулентната и конкурентна среда, направете го проактивно, не чакайте да се наложи от някаква криза. Не пропускайте възможностите.

Културата Ви е магнит. Вие какви хора искате да привлечете в екипите си? Постигащи резултати, мислещи, отговорни, активни, талантливи? Тези хора са независими и не виреят в култура на съ-зависимост (технически сме принудени да работим заедно). Борбата за таланти ще спечелите със здрава култура, която ги привлича и след това ги задържа и ангажира.

Културата зависи от Вас. Зависи не от какво декларирате, че искате, а какво реално правите. . Съзнавате или не, Вие формирате културата на екипа си и на цялата си организация. Формирате лидерския бранд и репутация на фирмата. На лидерския акселератор ще си говорим истини за културата, открито и с примери. Ще ви помогнем да анализирате, но основната ни задача е да Ви провокираме и стимулираме да преминете от мисленето и говоренето към действията. Да градите целенасочено и последователно тази култура, която ще донесе устойчив успех на Вашия екип и организация.

Културата е Вашето устойчиво конкурентно предимство. Как Вашият екип използва това предимство? Как хората Ви се държат по между си? Как вземат решенията? Искат или са „принудени” да работят заедно? Имат ли дух на победители или само си вършат работата? Как взаимодействат с клиентите Ви, с партньорите? Какво е норма, желано и табу? Създава ли културата на екипа и организацията Ви ангажираност в хората? Подпомага ли иновациите и промяната? Засилва ли сътрудничеството? Какво очаквате в бъдеще? Каква е Вашата репутация?

Как правите това, което правите в екипа Ви?

Избирате ли да управлявате проактивно културата на екипа си?

Заповядайте на лидерските акселератори по темата за организационната култура.

Регистрирайте се за участие в:

Диляна Дочева

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно