„Качеството на нашия живот зависи не от това дали имаме конфликти или не, а от това как реагираме на тях.“  Томас Крум.

Конфликт в ежедневната лексика означава сблъскване на противоположни интереси, стремежи или възгледи, според Уикипедия. Конфликтът като резултат на поведения е неделим елемент на живота ни. Едва ли има човек  този свят, който да не е преживявал конфликт в живота си.

Където има взаимодействие, има конфликт. Конфликти възникват ежедневно у дома, в работата и дори когато участваме в различни форми на забавление.

Конфликтите са нещо повече от разногласия. В конфликта участващите страни се чувстват застрашени и е погрешно да се вярва, че тези чувства просто ще изчезнат. Дори и най-малките конфликти могат да се превърнат в големи проблеми, ако не им обърнем внимание своевременно.

Пандемията Covid-19 донесе безпрецедентни предизвикателства в живота на хората, застрашавайки тяхното здраве, икономически поминък, свободата на движение и – не на последно място – социалните им взаимоотношения.

Това води до повишени нива на конфликти както в работата, така и в личния живот.

Важно е в тези условия да се справяме с конфликти по начин, който създава усещане за психологическа безопасност. Психологическата безопасност е среда, в която хората се чувстват сигурни, че могат безнаказaно да изразят свободно мнението си, да бъдат изслушани, дори да откажат участие в разговора. 

Психологическата безопасност е особено важна, когато става въпрос за деца.

Конфликтите имат тенденция да ескалират и когато ги игнорираме, те могат да направят околната среда токсична и непродуктивна и в крайна сметка конфликтът може да ви контролира, а не вие да го контролирате.

Ако оставиме конфликтът да ескалира, това може да доведе до нежелателни последствия в личен и професионален план. В личен план тези последствия може да бъдат стрес, застрашени взаимоотношения с близки приятели, семейство, партньор/партньорка.

В работните взаимоотношения негативните последствия са намаляване на производителността, загуба на мотивация, ниско ниво на доверие към колегите и ръководството, финансови загуби. Според изследване на CPP Inc. служителите в САЩ прекарват 2,8 часа седмично в справяне с конфликти, което се равнява на приблизително 359 милиарда долара платени часове годишно.

И така, какво трябва да правим, когато сме в конфликт? Трябва ли просто да не му обръщаме внимание и да се надяваме, че ще изчезне? Вероятно няма да изчезне и ще се върне, за да ни преследва. Ето защо способността успешно да се справяме с конфликтни ситуации е необходимо умение за всеки от нас.

Всеки се справя с конфликтите по свой начин. Начинът, по който се справяте с конфликтите е важен и влиятелен аспект на вашата личност. Въпреки че някои типове личности могат да се придържат към един метод по-специално, има повече от един начин за разрешаване на конфликт. Всъщност те са пет: избягване, приспособяване, съревноваване, компромис, сътрудничество.

Петте стила на управление на конфликти имат за цел да доведат участващите страни до разрешаването му. Те просто имат различни начини да стигнат до там. И те генерират различни емоции. Независимо от това, кой стил прилагаме, емоционалната интелигентност (EI) ще ни помогне да се справиме с конфликта ефективно.

Емоционалната интелигентност (EI) е набор от умения, които ни помагат по-добре да възприемаме, разбираме и управляваме емоциите в себе си и в другите. В целостта си те ни помагат да отговаряме интелигентно на емоциите и да ги използваме. Влияние върху управлението на конфликтите имат всички компетенции на емоционалната интелигентност: Разбиране на себе си, Разбиране на другите, Емоционанлна разсъдливост, Управление на себе си, Автентичност и Позитивно влияние.

Използването на компетенциите за емоционална интелигентност при разрешаване на конфликтни ситуации ни дават възможност да реагираме гъвкаво и да предотваратим ескалацията на конфликта. Когато знаем как нашето поведение въздейства върху емоциите на другите (Разбиране на себе си), когато разбираме поведението на другите и сме способни да приспособим собствения си стил на общуване спрамо тях (Разбиране на другите), можем да използваме Емоционалната разсъдливост (т.е. способността да приложим тези познания и да ги съчетаем с други факти и информация). Особено важна е и способността да контролираме собствените си настроения, емоции и поведение (Управление на себе си) с цел да повлияем положително на другите в конфликтни ситуации.

Описаните по-горе умения имат универсален характер. Те ни помагат и в други области на живота – при водене на преговори, когато искаме да убедим хората около нас да направят нещо, когато ръководим екипи и т.н. Тези умения са толкова важни, колкото и интелекта (IQ) при определяне на успеха и особено, когато сме изправени пред конфликт.

Георги Колев, водещ на обучението “Емоционална интелигентност и справяне с конфликти”, което ще се проведе на 5.4.2022.


Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно