Защо темата е важна и необходима особено сега?

Ние не сме научени да говорим за емоциите и чувствата си на работното място, дори и в личния живот. Факт е, че всички изпитваме емоции и те ни въздействат непрекъснато. Днес е важно да разбираме това въздействие, за да можем да вземаме по-добри решения, изграждаме отношения на доверие, да се свързваме и общуваме по-добре с другите и да използваме цялата си интелигентност и опит за постигане на по-добри резултати.  

С развитието на изкуствения интелект, автоматизацията и високите технологии някои наши функции и дейности се поемат от машините. Но това, което машините не могат да поемат са чисто човешките умения във взаимоотношенията в офиса и у дома – да сме емпатични, да слушаме, убеждаваме, сътрудничим.

Пандемията пък съвсем ги изтласка на преден план.

В какво се състои личния и бизнес казус?

Популярността на концепцията за емоционална интелигентност все повече нараства, но разбират ли хората какво е ЕИ. Мислите ли си, че ЕИ е благост и обаятелност на личността или да сме  любезни и приятни с хората?

Не е това. ЕИ се състои от наблюдаеми компетенции и тях ще разгледаме в семинара. Всеки има ЕИ в някаква степен и тя може да бъде развита. Правилното разбиране на концепцията за ЕИ е необходимо, за да се мотивираме да я развиваме.

Нашият стремеж е да ви помагаме за разбиране и развитие на ЕИ в личен и професионален план.

Каква е ползата, за да развиваме ЕИ?

ЕИ е ковко умение, което се състои от шест умения. Те ни помагат да имаме по-добри отношения в личния живот и на работното място, да създаваме доверие и използваме интелигентно емоциите в тези отношения, за да постигаме положителни резултати. Това от своя страна ни помага да повишим благополучието си и намалим стреса.

В какво се състои ЕИ?

ЕИ съдържа шест основни компетенции. Те са: разбиране на себе си, разбиране на другите, автентичност, емоционална разсъдливост, управление на себе си и позитивно влияние.

На графиката по-долу отляво виждаме как изглеждаме в очите на другите, когато не сме развили тези компетенции и от дясната страна – как изглеждаме, когато сме ги развили. Второто води до ефективни взаимоотношения в личния живот и на работното място.

Ще поясня накратко уменията, като в семинара ще разгледаме всяко едно умение с примери и как можем да го развием.

Първото умение Разбиране на себе си е базово и върху него градим цялата конструкция. Това е способността ни да разпознаваме своите емоционални състояния и реакции и как те въздействат върху нашето мислене и поведение. Да сме наясно и с въздействието на емоционалното ни поведение върху другите.

Разбиране на другите е второто основно умение, което е способността ни да възприемаме и разбираме начина, по който другите се чувстват. Това умение стои в основава на нашата емпатия и адаптивност. Когато имаме предвид как се чувстват другите, ние можем да адаптираме начина, по който взаимодействаме с хората в офиса и у дома, за да се свързваме и общуваме по-добре. Това умение е критично за качеството на връзките ни и нашето благополучие.

Автентичност е способността ни да изразяваме себе си автентично и умело. Автентичното изразяване на емоциите ни свързва един с друг и създава силни социални връзки базирани на доверие. В противен случай усещаме хората като неистински и не можем да им се доверим.

Емоционална разсъдливост е умението да използваме информацията от емоциите в себе си и другите и да я комбинираме с рационалната информация, за да вземаме ефективни решения.

Управление на себе си е умението ефективно да регулираме своето настроение и емоции, да управляваме времето си, да развием емоционална жилавост на стреса и неблагоприятните събития. Жилавостта е продуктивното състояние на тази компетенция или умението да отскочим обратно след неблагоприятно преживяване в нормалното си състояние. Не е лесно да се развие, но има много стратегии за това.

Позитивно влияние е нашата способност позитивно да влияем на емоциите на другите и с поведението си да създаваме позитивна среда, в която хората да се чувстват спокойни, отворени и без да се страхуват. Свързано е с това да решим проблеми, да премахнем пречки, да се намесим в работен или житейски конфликт. Умението да създаваме продуктивна работна среда и в отношенията с хората, с които работим и в личния живот.

Личния ми опит и интерес към темата?

Винаги ми е било интересно човешкото поведение и защо хората се държат по начина, по който го правят. Любопитството ми ме отведе в света на емоционалната интелигентност. Запали ме възможността да съм обучител по темата и да помагам на хората да развиват ЕИ в личен и професионален план.

Мечтая си за свят, в който хората ще си общуват по емоционално интелигентен начин!

Ани Сиракова, водещ на обучението „Компетенциите на емоционалната интелигентност”, което ще се проведе на 2.6.2022.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно