Управление на човешкия аспект на риска

Да няма риск, означава че няма бизнес. Рискът е вътрешно присъщ на бизнеса и влияе върху резултатите на организациите. Затова тези организации, които разработват стратегии за управлението на риска имат по-голям шанс да оцелеят и растат.  Водещите в управлението на риска организации инвестират много ресурси в разработването и подобряването на модели на рисковете и въвеждат процеси и организационни структури за надзор на рисковете, за да идентифицират и смекчат потенциалните рискове.  Моделите, процесите и организационните структури за надзор на риска (формалният аспект), макар и важни, са само част от играта. Подобно на ИН и ЯН  успешното управление на риска се осъществява, когато формалният аспект си взаимодейства с риск културата. Риск културата, която подпомага изпълнението на стратегията на организацията действа като лост и усилва действието на формалните инструменти  при управлението на рисковете и така заедно съдействат за постигането на целите на организациите.

Често се казва, че промяната в риск културата трябва да започне от върха – от ръководството. Това е вярно, но не е цялата истина. Трябва да създадат възможности за включване на служителите в развитието на риск културата. Затова е важно промяната на риск културата да започне в малки групи и екипи в организацията, за да се демонстрира влиянието на промяната в риск културата върху работата на екипа. Екипите рядко имат пълно съзнание за рисковете, на които са изложени, и рядко се държат по най-добрия начин за управление на рисковете. Постигането на правилното разбиране на рисковете и желаното поведение е ключът за екипа да бъде готов да реагира адекватно на настоящите и бъдещите рискове.

Възможно ли е такава тема като риска в организациите да бъде разглеждана чрез методите на участието и диалога? Как да ангажираме колективната интелигентност на служителите за решаване на сериозните предизвикателства, които нарастващите рискове и несигурност поставят пред бизнеса? Методите за участие при анализ и оценка на риска и риск културата са все по-популярни и се използват от бизнес и държавни организации по света, когато искат не просто да информират и наложат правила, а истински да интегрират поведения и нагласи за управление на риска в организационната култура на всички нива в организацията. Такъв подход се основава на принципите на включването на различни гледни точки, неформална атмосфера и доверие в приноса на всеки участник и често е много добро допълнение към традиционните методи за работа с риск.

Акценти в програмата

 

✔ Как да идентифицираме рисковете, с които се сблъскват хората в ежедневните си дейности и връзката между рисковете и целите на екипа;

✔ Как да разберем рамката за управление на рисковете в организацията и как екипът участва в процеса;

✔ Какво е поведението и взаимодействието на членовете на екипа по отношение на рисковете;

✔ Кои са споделените ценности и допускания, които стоят зад поведението на екипа;

✔ Как да открием подпомагащи допускания и допускания-пречки за риск културата и как да определим ценности и поведение, които ще засилят капацитета на екипа за управление на рисковете;

✔ Как да проектираме практики, които прилагат и подсилват силната риск култура (как да превърнем риск културата в лост за постигане на целите на екипа и организацията).

Основна задача на акселератора

Как лидерите на екипите да разбират по-добре рисковете и да усвоят инструменти и техники за да определят ценности и поведения, които спомагат за подобряване на колективната способност на екипа да идентифицира, обсъжда и реагира на настоящите и бъдещите рискове на екипа.

Критерии за избор на тема на акселератора

 • Проверена световна методика
 • Теории и практики, подкрепени от науката
 • Концепции, имплементирани във водещи световни компании

Задачата за акселератора

 • да Ви информира
 • да Ви провокира
 • да Ви замисли
 • да Ви вдъхнови

  Основни компоненти на акселератора

  • информиращи презентации
  • представяне на практики
  • инструменти за приложение
  • позитивно провокиране
  • тези за разсъждение
  • онагледяване с демонстрации
  • предаване на опит
  • дискусии

  Този акселератор е за Вас, ако:

  ✔ Лидери на екипи, в чиято дейност се поемат рискове (например мениджъри на инвестиционни екипи, ръководители на екипи по разработване, продажба и управление на кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти);

  ✔ Лидери на проектни екипи;

  ✔ Лидери на екипи които отговарят за управление на риск (финансови, операционни и бизнес рискове) и дейности по управление на риска (моделиране на рискове; мониторинг и докладване на рискове и други);

  ✔ Експерти по сигурност; сигурност на информационните и комуникационни системи; кибер сигурност; безопасни условия на работа;  безопасност/сигурност на бизнес, производствени, транспортни и технологични процеси;

  ✔ Ръководители на екипи по вътрешен одит; ИТ одит; одит на качеството и процесите.

  Програма на Акселератора:

  Регистрация

  08:30 – 9:00

  Презентации и дискусии

  9:00 – 10:30

  Кафе пауза

  10:30 – 10:45

  Презентации и дискусии

  10:45-12:30

  Опитът на госта

  12:30-13:00

  Работен обяд

  13:00 – 14:00

  ВОДЕЩИ НА ЛИДЕРСКИЯ АКСЕЛЕРАТОР

  Коя е Светлозар Каранешев?

  Светлозар Каранешев се занимава с оценка рисковете и ефективността на корпоративните и управленски системи, на критични бизнес и оперативни процеси и функции. Има над 25 години опит в сферата на риска и финансите с практически опит в определянето на цели на организациите и осъществяване на
  промени; проектирането и внедряването на системи за управление на риска и контрол; проектиране на организационни структури и процеси; бизнес развитие; реорганизация, преструктуриране и реинженеринг. Съосновател e на Лаборатория по риск култура (Risk Culture Lab) – нестопанска
  инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти да свързва експерти, да изгражда знания и да споделя най-добрите практики и опит в областта на културата и риска.

  Светлозар Каранешев

  Светлозар Каранешев

  Водещ на акселератора

  Антон Вълков

  Антон Вълков

  Водещ на акселератора

  Кой е Антон Вълков?

  Антон винаги е бил воден от любопитство как работи света около него и как малките детайли имат голямо значение. Професионалният му път го отвежда до няколко държави в Европа и Южна Америка и в различни сектори, като при всички свои роли изучава екипите, съвместната работа и организациите като живи системи. Съчетава разнообразен опит в организационното развитие и консултиране с експертиза в груповите процеси в търсене на устойчиви решения. Сред организациите, с които е работил са: компании (BTL Industries, Societe Generale Expressbank, Българо-американска кредитна банка, Райфайзенбанк, Салвис фарма, Novarto, CEZ); обществени организации и институции (местни власти, Министерството на икономиката, Общинска фондация “Пловдив 2019”, Европейската комисия, Индустриален клъстер Електромобили), неправителствени организации (Fundacion Luker, WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, Асоциация Родители, БГ Бъди активен). Мисията му е свързана с въвеждането и популяризирането на практиката на международната общност Art of Hosting в България. Привлечен от предприемачеството, през 2015 г. е един от създателите на пространството Отсреща в родния му Пловдив и на колектив Отворено пространство.

  Абонирайте се

  Абонирайте се

  за нашите публикации и информация за предстоящи събития

  Група

  Вие се абонирахте успешно