Избрахме да поканим за гости на акселераторите за Организационна култура представители на Престиж 96 АД, заради решимостта и системните действия по градене на печелившата за организацията култура. А и защото е българска компания, която е пример за успех чрез хората си. Искаме този пример да бъде последван.

На нашите въпроси бяха любезни да отговорят гостите на предстоящите акселератори.                 

 

„Най-голямата грешка на изпълнителния директор е да не направи изграждането на фирмената култура свой личен приоритет.“

Дарина Стоянова,

Изпълнителен директор

 

Защо особено в последните 2 години корпоративната култура е основна тема за Изпълнителните директори? Защо стана Ваш фокус?

Корпоративната култура е мой основен приоритет, откакто ръководя хора. Много са факторите, които оказват влияние върху ефективността и успеха на даден екип, но, ако трябва да избера един като най-важен, то това би бил духът на екипа или с други думи – фирмената култура. През годините се убедих от опит, че фирмената култура е най-силното конкурентно предимство, но за целта трябва да е истинска, споделена и живяна всеки ден от хората в екипа. Това беше и причината още с идването ми в Престиж да дефинираме заедно с моя мениджмънт екип фирмената култура и духа на екипа ни като една от основните ни стратегии за успех. Замислете се – вашите продукти и стратегии могат да бъдат копирани относително бързо и лесно от вашите конкуренти, но духът на екипа е това, което не може да бъде копирано, то е уникално за вас и ще ви донесе най-дългосрочен успех. Духът на победители в екипа може да компенсира някои грешки в стратегията. Той също е притегателна сила за таланти в екипа ви, сплотява и дава сили на хората да преодолеят всяко препятствие по-добре от конкурентите, дава поле за изява, за предприемчивост, творчество и иновации.

Кои са най-важните неща, които да направят ръководителите при заздравяване или промяна на културата. Съветът ви към ИД и ръководителите на екипи.

Промяната на фирмената култура е много дълъг процес и изисква визия, но и конкретни действия, непоколебима вяра, постоянство и безкомпромисност в някои решения, които ще ви се наложи да вземете. Фирмената култура не става факт с това, че ще дефинирате няколко ценности и принципа на хартия. Трябва да я „проповядвате“ ежедневно, но и да бъдете личен пример с всяко свое действие. Това не е трудно, ако човек истински вярва в принципите, за които говори. Трябва да бъдете искрени, защото хората безпогрешно усещат, ако говорите за едни принципи, а действате по други. Трудното идва с това да накарате и всеки един от своя мениджмънт екип да дават пример със своите действия, но ангажиментът на целия мениджмънт екип и доверието вътре в този екип са  изключително важни. Приемете, че не всеки ще пожелае да ви последва в този процес, не всеки ще бъде подходящ за вашия екип и тогава направете необходимите промени в него. За разлика от някои други промени в стратегията ви, чийто ефект може да видите много бързо, промяната на фирмената култура се случва много бавно и затова е необходимо търпение и постоянство.

Какви грешки не бива да се допускат?

Мисля, че двете най-големи грешки за изпълнителния директор биха били: първо – да не направите изграждането на фирмена култура свой личен приоритет и второ – ако някога се успокоите, че вече сте постигнали корпоративната култура, която искахте.

 

„Изграждането на подходяща фирмена култура, която да съответства на стратегията на бизнеса, е един от основните фактори,  които гарантират постигането на резултати и тяхната устойчивост в дългосрочен план.“

Магдалена Сергиева,

Директор Човешки ресурси

Вие не се ограничихте, както често става, в това да формулирате принципи и да им направите представяне, и обсъждане. Работите в много аспекти, някои проекти вече приключиха, други текат, трети предстоят. Какво ви стимулира да се заемете толкова сериозно с фирмената култура? Как започна всичко, как се разви?

Изграждането на подходяща фирмена култура, която да съответства на стратегията на бизнеса, е един от основните фактори,  които гарантират постигането на резултати и тяхната устойчивост в дългосрочен план. Мащабите, с които фирмената култура влияе върху иновациите, гъвкавостта, предприемчивостта, скоростта  и успеха са фактор, който стимулира екипа ни да я постави във фокуса на организационното развитие на „Престиж“. Начинът, по който правим нещата, се превърна в осъзната потребност на целия ни екип, който да помогне да достигнем по-бързо и сигурно желаните резултати, както и да създадем стабилната  основа те да могат да бъдат постигани, и в бъдеще. Изграждането на споделени вярвания и принципи на работа, и техния реален живот в ежедневната дейност на хората не е еднократен акт, свързан с представянето и поставянето им на стената. То е част и е зад всички дейности в компанията – как взимаме решения, как работим в екип, как се справяме с проблемите, как планираме целите си, и начина, по който да ги постигнем. Не случайно наричат фирмената култура „операционната система на бизнеса“. Ето защо нейното изграждане, поддържане и развитие изисква непрекъсната работа, фокус и имплементирането й във всички системи на бизнеса – от това какви хора наемаме, как ги развиваме, как оценяваме представянето и измерваме успеха, до ежедневните оперативни дейности, свързани с планиране на задачите, начина на провеждането на срещи и т.н. Изключително съм горда, че зад разбирането за пряката връзка „фирмена култура – изключителни резултати“ и инициирането на проектите, свързани с нейното развитие, застана целият екип –  с осъзнатата отговорност как това ще подобри неговото лично представяне и цели, и тези на копанията като цяло.

Културата е магнит за таланти. Задържа настоящите и привлича бъдещи. Споделяте ли това виждане, изхождайки от своя опит?

В днешно време един от най-често споделяните въпроси е „Как да мотивирам хората си да вършат нещата, които трябва и да постигат целите си“ Отговорът е, че освен най-общите умения, които ръководителят трябва да притежава, като умения за комуникация, общуване и изграждане на взаимоотношения, има и един много съществен фактор за постигане на въвличането на хората в целите на фирмата и той е създаване на подходящата организационна култура. Култура, която стимулира, придава смисъл на това, което хората правят, подкрепя и развива таланта им. Все повече кандидати за работа също се интересуват не само от възнагражденията, които ще получат, но и от това как всъщност работи организацията, зад какви принципи и каузи застава, какъв е стилът на управление, как хората взаимодействат помежду си. Това става ключов фактор дадена компания да бъде предпочетена сред останалите. Нещо повече, смятам, че изграждането на специфичното конкурентно предимство на даден работодател е свързан именно с уникалността на културата, с която хората припознават своите ценности, убеждения и вярвания.

Вие сте в две роли: на член на висшия мениджърски екип и пряк ръководител на изпълнителски екип. Какъв съвет бихте дала на С-ниво ръководители и на ръководители на екипи, по отношение на организационната култура?

На първо място бих казала, че от изключително значение е те да се припознаят с културата, която искат да изградят и която е в съответствие със стратегическите цели на организацията. Това е ключов фактор за успеха, т.к. те са примера, който вдъхновява останалите и който екипа ще следва. Зад думите им трябва да стоят ежедневни действия, отстояващи заявените от тях принципи. Това  е най-сигурния начин да въвлечеш останалите и да им покажеш ползите за екипа и организацията. Смелостта, последователността и твърдостта в следването на избрания път със сигурност изискват доста кураж, фокус и енергия, но мащаба на въздействието в дългосрочен аспект със сигурност ще докаже фирмената култура като основен двигател за реализирането на изключителни резултати.

Посланиците на културата: 

„Културата се дефинира от мениджмънта на една компания и се превръща в конкурентно предимство за организацията едва тогава, когато се разбира,споделя и търси от всеки един член на екипа“

Боряна Китева,

Асистент на Изпълнителния директор и ръководител корпоративни комуникациии

„Вярвам, че всеки един от нас има изключително влияние над културата на екипа.“

Стефан Младенов,

Бранд мениджър продуктова категория „нетунквани вафли“ и ръководител маркетинг експорт:

                                                       

Човек се ангажира с нещо, в което вижда смисъл и влага усилия в нещо, от което има полза. Какво са смисълът и ползата за хората в Престиж?

Боряна Китева: В Престиж често си припомняме онази част от „Алиса в страната на чудесата“, когато Алиса и заекът се намират на кръстопът. В този момент заекът се обръща към Алиса с думите „Къде искаш да стигнеш?“, а тя простичко му отговаря, че не знае. Тогава той отвръща, че няма значение по кой път ще тръгнат, щом не знаят къде искат да стигнат.

Да се водиш от принципите на компаса, а не от тиктакането на часовника е ключово умение за намирането на смисъла и ползата във всяко нещо, с което човек се занимава. Всички ние в Престиж се стараем да се ръководим  от това, което е важно за нас като компания, а не от спешните ежедневни задачи, които са способни да отвличат вниманието ни от смисъла на постигането на заложените цели. А ползата е в това, че в Престиж ние сме екип, който не се лута и не се колебае, а знаем какво, кога и как искаме да постигнем.

Стефан Младенов: Да израснем всички ние заедно с Престиж са смисълът и ползата за хората в  компанията. Пътят, по който сме тръгнали е дълъг, изпълнен с множество препятствия. Точно в такива случаи мотивацията да се ангажираш с нещо, в което наистина вярваш би се превърнало в ключ към постигането на дългосрочни и изключителни резултати. С изкачването на много на брой малки върхове по пътя, в един момент ще имаме възможността, обръщайки се назад, да осъзнаем как неусетно всички заедно сме израснали и сме допринесли за развитието на компанията. Точно в този момент смисълът и ползата биха били да разберем, че това е само началото на пътя!

Как Ви повлия ролята на „Посланик на културата“? Отразили се на работата ви, на отношенията с колегите, на резултатите?

Боряна Китева: Да бъдеш „Посланик на културата“ в Престиж означава да си носител на знанието и олицетворение на принципите за ефективност, продуктивност и доверие. От изключително значение за екипа и за постигане на заложените цели е, когато това поведение и този дух не са непознати за „Посланика“ и не са временно наизустени и изкуствено приложени, а са част от неговия характер.

Успешният модел на „Посланика на културата“ е кодиран в силата на споделеното знание вътре в организацията от хора, които не са чужди за екипа. Провеждането на множество обучения и инициативи от „Посланиците“ с цел да поддържаме „живи“ принципите за ефективност, продуктивност и доверие се очерта като  инструмент, който сплотява екипа, вдъхновява служителите за постигане на изключителни резултати и ги мотивира да правят по най-добрия възможен начин всяко нещо, с което се занимават, както в личен, така и в професионален план.

Стефан Младенов: Да бъдеш „Посланик на културата“ в нашата компания е една изключителна привилегия, но и огромна отговорност, която те мотивира да даваш най – доброто от себе си всеки ден. На първо място принципите за ефективност, продуктивност и доверие се превърнаха в част от моя личен и професионален живот. Те се оказаха необходимия психологически инструмент, който ми даде възможност да погледна отстрани своите навици и нагласа, както за важните цели, така и за ежедневните задачи и да работя по усъвършенстване на всички недостатъци, които самия аз откривам. Смятам, че това определено ще бъде най – важния фактор в подобряване на резултатите ми в дългосрочен план.

Ролята на „Посланик на културата“ ми даде възможността да разбера не само колко важно е да бъдат изградени добри отношения с колегите, но и детайлите как те да бъдат развити и заздравени. Малките „тайни“ в междуличностните отношения, които постепенно изграждат взаимно доверие и ситуациите, в които то може да бъде подплатено с действия, са само част от стъпките, които ежедневно се опитвам да прилагам и да предавам на своите колеги в ролята си на посланик.

Кой влияе най-силно на културата на екипа? Как?

Боряна Китева: Аз вярвам, че културата на екипа се дефинира от мениджмънта на една компания и се превръща в конкурентно предимство за организацията едва тогава, когато се разбира, споделя и търси от всеки един член на екипа. Корпоративната култура и духът на един екип и една организация не са правило, метод, указание, които могат да бъде наложени от днес или от утре. На първо място те са личен избор, който всеки един от нас прави. След това те се възпитават по същия простичък начин, по който малките деца се учат да се хранят с нож и вилица и на последно място това е поведение, което се поощрява и промотира.

Вдъхновяващо е, когато чуеш от своите ръководители, че е напълно разбираемо да има моменти в твоята работа, когато не постигаш заложените цели поради една или друга причина, но е изключително неприемливо и не се толерира, ако поведението ти е в разрез с корпоративната култура на компанията. Това е начинът да израстваш; да търсиш новото, различното, изключителното; да водиш, да бъдеш пример за подражание и да побеждаваш.

Стефан Младенов: Вярвам, че всеки един от нас има изключително влияние над културата на екипа. Наличието на симбиоза при обединяването на различни личности и техните характери в единен екип е ключова за културата и потенциала му. При този изключително сложен процес важна роля има мениджмънта на организацията, който да насочва и вдъхновява екипа, давайки личен пример, с който да постави високо „летвата“. Толкова високо, че индивидуалното и „прескачане“ да бъде невъзможно, а единственото решение да бъде обединяване усилията на всеки един член от екипа за постигане на целта. Това синтезира и отговора на поставения въпрос, а именно – всеки един член на екипа и отношенията помежду им са основния фактор, който влияе на културата му.

Екипът на Лидерски и лични акселератори.

 

Променете културата, променете резултатите“ – за ръководители на организации, 25 октомври

„Градете ефективната за вашия екип култура“ – за ръководители на екипи, 15 ноември

Формирайте проактивно културата и средата“ – за членове на екипи, 8 ноември

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно