Закономерното необичайно

Закономерното необичайно

За нас тази история показва как една фирма постига свой успех, който е устойчив във времето, защото има култура и принципи, които следва. За нас случилото се е извън обичайните практики и знаем, че може да провокира различни мнения и дискусия. Подготвяйки предстоящите...
Тук някъде ни бяха принципите

Тук някъде ни бяха принципите

Разговарям с ръководител на организация. – И ние като всички си измъдрихме ценности. – Защо сте мъдрили ценности? – Някакъв ивент щяхме да правим…с клиенти…и мислихме как да си илюстрираме фирмената култура в три принципа. – Защо в три? –...
Не работете много, работете умно.

Не работете много, работете умно.

Вървял мъдрец през покрита със зеленина местност и видял парче гола земя. Приближил се да види защо там нищо не расте. Заварил отруден човек, непрестанно работещ на безплодната нива. Спрял, предложил му да почине и да поговорят. Човекът отвърнал, че няма време, трябва...
Всеки път, когато ръководителят си отвори устата, той създава култура.

Всеки път, когато ръководителят си отвори устата, той създава култура.

Липса на взаимопомощ, враждебност, конфликти, политики, текучество – това бе климатът в дирекцията, ръководена от мой клиент. И бе точно обратното на желаното от него: екипна работа, отговорност и инициативност, които да спечелят лидерската позиция на фирмата. Целта...
Давате ли винаги отличен резултат на своите клиенти? Организационната култура и промяната.

Давате ли винаги отличен резултат на своите клиенти? Организационната култура и промяната.

Резултатите от работата са механично повторение на дадена рецепта или осъзнат процес, в който се влага дух и се проявява творчество? Рулото Стефани, направено от леля Цецка (съседката на мой познат), било възхитително. Такова не се сервирало и в най-добрите...
Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно