Ръководители, Вие какво казвате на хората си? Че няма да стане или че винаги може да се намери, или поне да се потърси, начин? Карате ги да вярват в успеха или в неуспеха?
Твърде често чуваме, че няма да успеем, че не може, че няма да стане… И понякога избираме да повярваме на това, за жалост. При такъв избор се оставяме на милостта на обстоятелствата и зависим от другите, от това „какво не може да стане“, според другите. Друг избор е да си кажем: от мен зависи, избирам да може, избирам да стане. Или поне да опитам. Много бих искала все повече хора да правят този избор.
Диляна Дочева