English text below

Дочева & партньори бе посочена за ‘One to Watch’ (Тези, които да следим) в Европа от European Business Awards (Европейските бизнес награди). Тази висока награда означава, че бизнесът на Дочева & партньори е в списъка на бизнесите с върхови постижения и e признание за постиженията й в един от най-големите и най-стари в света бизнес конкурси.

Дочева & партньори бе избрана, тъй като демонстрира изключителни постижения в една от 18-те категории на European Business Awards’ и отразява основните ценности на програмата: иновации, успех и етика.

След задълбочен анализ European Business Awards публикува списъка на отличните бизнеси ‘Ones to Watch’. Оценявани по стриктни критерии фирмите в списъка представляват най-високо ниво на успех. Списъкът за всички европейски страни е публикуван на www.businessawardseurope.com

Адриан Трип, Главен ИД на European Business Awards, каза: “Компаниите, избрани като ‘Ones to Watch’ са най-вдъхновяващите, успешни и динамични в Европа”. И продължава: “Талантът и упоритостта в сърцето на тези бизнеси създава работни места и задвижва просперитета на Европа. Този списък ‘Ones to Watch’ от фирми с върхови постижения е бенчмарк на успеха за останалите в Европейската бизнес общност.”

Компаниите от списъка ‘Ones to Watch’ са от всички сектори: от производство – до търговия, от селско стопанство – до високи технологии, от всички обеми, от старт-ъпи – до бизнеси за милиарди евро. Това е 12-то издание на European Business Awards. Миналата година бяха оценени 111,000 бизнеса от 34 държави.

Благодарим ви за вашето партньорство и вдъхновение за усъвършенстване, което ни помогна да заслужим това отличие.

 

 

Docheva & Partners named as one of Europe’s best in first ever ‘Ones to Watch’ list

 

Docheva & Partners has been named as ‘One to Watch’ in Europe by the European Business Awards. This accolade means Docheva&Partners business has been placed in a list of business excellence and is recognized for its achievements by one of the world’s largest and longest running cross-sector business competitions.

Docheva & Partners was chosen as it demonstrates exceptional achievement in one of the 18 European Business Awards’ categories and reflects the programme’s core values of innovation, success and ethics.

After in depth analysis the European Business Awards (EBA) has published a ‘Ones to Watch’ list of business excellence. Matched against strict criteria the lists represent success at its highest level. The ‘Ones to Watch’ for all countries across Europe can be found at www.businessawardseurope.com

Adrian Tripp, CEO of the European Business Awards, said: “The companies chosen as ‘Ones to Watch’ are the most inspirational, successful and dynamic in Europe”. He continued: “The talent and tenacity at the heart of these businesses creates jobs and drives Europe’s prosperity. This ‘Ones to Watch’ list of excellence is a benchmark of success for the rest of the European business community.”

Companies on the ‘Ones to Watch’ list come from all sectors; from manufacturing to retail, agriculture to technology, and all sizes; from start-ups to billion euro businesses.

The European Business Awards is now in its 12th year. Last year it considered over 111,000 businesses from 34 countries. Sponsors and partners include Inflexion, Germany Trade & Invest and PR Newswire.

Thank you for your partnership and inspiration to improve that has helped us achieve this accolade.

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно