КАК сесиите са продължение на лидерските акселератори, които отговарят на необходимостта от консултантска помощ в прилагането на дадената тема

Програма

Как да прилагате дисциплина 1:

фокусирайте се върху абсолютно важното. За ръководители на организации

24 март 2021 г.

Как да определите стратегическата инициатива, свързана с промяна в поведението, която ще отличи, трансформира и изведе организацията напред и ще обедини усилията на всички звена.

Как да прилагате дисциплина 1:

фокусирайте се върху абсолютно важното. За ръководители на екипи

31 март 2021 г.

Как да определите и съгласувате с екипа си абсолютно важна цел, свързана със стратегическата цел на организацията. Как да я формулирате и да й сложите измерители, така че фокусът да е абсолютно ясен за всеки в екипа.

Как да прилагате дисциплина 2:

работете по водещите измерители

7 април 2021 г.

Как да определите с екипа си мерими действия, предсказващи постигането на целта. Тези действия ще бъдат седмичните измерители на усилията на вашия екип, които можете бързо да адаптирате без да губите фокуса върху целта

Как да прилагате дисциплина 3:

създайте завладяващ скорборд

14 април 2021 г.

Как да създадете скорборд, който показва на екипа ви дали печели или губи. Как да определите вида на скорборда според целта и действията, отговорността на всеки и да изработите скорборд, ангажиращ екипа ви

Как да прилагате дисциплина 4:

поддържайте ритъм на отчетност

20 април 2021 г.

Как да провеждате кратки седмични срещи с екипа си, така че всеки да е отговорен за постигането на целта. Как да структурирате и управлявате срещите според вида на целите и спецификите на екипа ви.

Преглед на внедряването

Датата ще бъде уточнена с групата.

Как да се уверите, че методиката е трайно възприета от организацията или екипа, какви са резултатите и трудностите, какво да очаквате, как да продължите.

Изтеглете брошурата