Предстоящи акселератори

мега лидерски акселератори

Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството.

Емоционалната интелигентност е новият императив в управлението за лидерите от всички нива. Екипите и организациите, в които хората проявяват уменията на високата емоционална интелигентност са устойчивите и проспериращи бизнеси в четвъртата индустриална революция.

Минали акселератори