English text below

Дочева&Партньори бе определена за ‘Национален победител’ за 2019 г. на European Business Awards, един от най-големите в света бизнес конкурси.

Тя бе избрана сред  2,753 фирми от ‘Ones to Watch’ – списъка на най-добрите бизнеси в Европа, публикуван през м. юли и определена за национален победител от панел от независими съдии, включващ бизнес лидери, политици и академици. Тя е най-добрият бизнес в България в категорията „The Inflexion European Entrepreneur of the Year“  и ще представлява България във финалния етап на конкурса.

Адрин Трип, Гл. Изпълнителен директор на European Business Awards: “Това е значимо постижение и Дочева&Партньори е изтъкнат лидер в своята сфера. Да бъдеш избран за национален победител означава че показваш изключителни иновация, етика и успех и си един от най-добрите бизнеси в Европа. Пожелаваме на Дочева&Партньори късмет във финалния кръг.”

Признанието се присъжда основно заради проекта ЛИДЕРСКИ АКСЕЛЕРАТОРИ.

European Business Awards се провежда за 12-та година и негова основна цел е подкрепи изграждането на по-силна и успешна бизнес общност в Европа. Тази година са оценени над 120,000 бизнеса от 33 държави. www.businessawardseurope.com

Моля, гледайте нашето видео и ни подкрепете.

Docheva&Partners NAMED ‘NATIONAL WINNER’ IN PRESTIGIOUS EUROPEAN COMPETITION 

Docheva&Partners has been named ‘National Winner’ in the 2019 European Business Awards, one of the world’s largest business competitions.

It was chosen from 2,753 businesses named as ‘Ones to Watch’ in a list of business excellence published in July and selected as a National Winner by a panel of independent judges including business leaders, politicians and academics. It is the best business in Bulgaria in the category The Inflexion European Entrepreneur of the Year  and will now go on to represent Bulgaria in the final stage of the competition.

Adrian Tripp, CEO of the European Business Awards said: “This is a significant achievement and Docheva&Partners is an outstanding leader in their field. To be chosen as a National Winner means you show great innovation, ethics and success and are one of the best businesses in Europe. We wish Docheva&Partners the best of luck in the final round.”

The accolade was mainly awarded because of LEADERSHIP ACCELERATORS project.

The European Business Awards is now in its 12th year and its primary purpose is to support the development of a stronger and more successful business community throughout Europe. This year it considered over 120,000 businesses from 33 countries.

www.businessawardseurope.com

Please watch our video and vote for us if you relate to our purpose.