Множество компоненти са в основата на организационния успех. Трябва да сте на правилното място в правилното време с правилните продукти и с правилните хора. Но дори и с най-доброто от всичко това, отличната култура на работното място има значение. Познавате ли емоционалната култура на работното си място?

Конкуренти биха могли да се появят и да възпроизведат най-добрите ви практики, стратегии и процеси. Според известната фраза на Хърб Калехар от Southwest Airlines „всички авиолинии имат самолети“.

Според Калехар „Ние никога не сме имали съкращения. Бихме могли да направим повече пари, ако пускахме хората в отпуск. Но ние не правим това. Ние постоянно ги почитаме. Нашите хора знаят, че ако те са болни, ние ще се погрижим за тях. Ако имат случаи на скръб или радост, ние ще сме с тях. Те знаят, че ние ги ценим като хора, че не са само зъбни колела в машината.“

Следователно културата има значение.

Културата е дефинирана по множество начини. Един от най-практичните, по които можем да мислим за нея е: културата е степента на синхрон между стратегията и начина, по който сътрудниците мислят и се държат.

В 2016  HBR публикува статията Manage Your Emotional Culture. В нея се говори за разликите между когнитивната и емоционалната култура. В нея се посочва и факта, че емоционалната култура рядко се управлява толкова обмислено, колкото когнитивната култура и че често изобщо не се управлява. Дава някои отлични примера за това колко много страдат компаниите в резултат на това. Служители, които би трябвало да проявяват състрадание (например в здравеопазването), стават безчувствени и безразлични. Екипи, които би трябвало да извлекат полза от радост и гордост, вместо това толерират култура на гняв. Хора, на които не достига здравословна доза страх (да речем в охранителни фирми или инвестиционни банки) действат безразсъдно. Последствията могат да бъдат особено вредни по време на сътресения, като организационно преструктуриране и финансови спадове.

ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ В РАЗБИРАНЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА?

За да разбираме и обсъждаме концепцията за емоционалната интелигентност и емоционалната култура, първо е необходимо да погледнем в науката за емоциите, която е в тяхната основа. Защо реагираме по определен начин, защо поведението на другите ни влияе по определен начин?

Ние всички изпитваме широка гама от приятни и неприятни чувства на работа, докато взаимодействаме с колеги, клиенти, доставчици и други. Тези чувства въздействат на нашите решения, поведения и резултати.

Приятните чувства имат ефекта на „разширяване и изграждане“, водейки до това да мислим по-широко, по-дълбоко да се ангажираме и да се представяме по-добре.

Неприятните емоции имат „стесняващ и ограничаващ“ ефект  върху нас, карайки ни да сме по-затворени, по-малко ангажирани и по-лошо да работим. На колективно ниво тези емоции се отразяват на крайните резултати, положително или отрицателно.

Да започнем с положителните и приятните емоции. Помислете за момент за личния ви опит на работното място. Когато хората се чувстват спокойни на работа, те са склонни да се фокусират върху решението. Когато се чувстват въвлечени, те промотират марката. Когато чувстват, че фирмата полага за тях грижи, те надвишават обичайното си представяне и полагат допълнителни усилия в работата си. И накрая, служители, които са овластени, често работят най-много и са най-иновативните членове на екипа.

Да разгледаме обратната ситуация – на негативни и неприятни емоции. Когато хората са неспокойни, е по-вероятно те да са реактивни в мисленето и поведението си. Когато са под стрес, те могат да станат агресивни. Това е човешката природа. Когато служителите се чувстват уплашени, те могат понякога да обвиняват другите И накрая, когато хората се чувстват безвластни, те могат да проявят липса на отговорност и да не са въвлечени в работата си. На всички ни се е случвало.

Проучвания показват, че хората в организациите с високи резултати изпитват повече положителни и по-малко негативни емоции, в сравнение с хората в организациите с ниски резултати. (Boedker et al. 2011)

Защо не са повече организациите, които се стремят да разберат как се чувстват техните хора и не управляват емоционалната култура?

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК СЕ ЧУВСТВАТ ХОРАТА ВИ В МОМЕНТА?

Често фирмите провеждат изследвания на ангажираността на служителите, които са конфиденциални, но тези, които изпитват затруднения или страх, може да не отговорят по най-честния и откровен начин, поради страха от последствията. Други измерват Нетният индекс на промотиране (Net Promoter Score ) – колко вероятно е да препоръчате компанията и продуктите като клиент. Някои организации дори имат доброволци, използващи преносими устройства, за да измерват неща като тон на гласа, език на тялото, честота на социални интеракции и участие в срещи.

Изследванията на емоционалната култура са най-директния и въздействащ начин за измерване на емоционалната култура, защото те измерват три отделни неща и помагат да се определи дали изпитваните емоции е необходимо да се променят или не е необходимо. Те измерват:

  • Изпитваните емоции
  • Очакваните емоции
  • Идеалните или желаните емоции

Когато разбирате как се чувстват вашите хора, как те биха искали да се чувстват в идеалния вариант и къде са разминаванията, вие ще можете да направите нещо по въпроса.  Това ще ви позволи по-лесно да разберете къде са разликите и ще бъдете информирани при вземането на решения за вашите обучения, развитието на екипите и на работната култура на организацията. Ще можете да продължите с усилията си да бъдете желано и възнаграждаващо за работа място.

Можете да се възползвате от измерването Индекс на емоционалната култура, разработено от Genos International.

Индексът на емоционалната култура е създаден, за да изследва три измерения на емоциите на работа:

  • Настоящо състояние – Колко често хората ви изпитват определено чувство на работа.
  • Очаквано състояние – Колко често хората ви смятат, че е справедливо и основателно да изпитват тези чувства на работа предвид  природата и контекста на работното място.
  • Идеално състояние – Колко често хората ви смятат, че в идеалния вариант трябва да изпитват тези чувства на работа, за да са ефективни.

Изследването дава възможност на участниците и в писмени коментари в свободен текст  да споделят конфиденциално мнението си по важни области. Изследването може да се направи по отдели, екипи, региони или други демографски данни. Попълването му отнема минути, след което ще получите отчет с резултатите.

Навлизайки в света на изкуствения интелект, роботизацията и машинно учене, нашата способност да чувстваме и да сме човеци е това, което ни прави уникални. Разберете и управлявайте целенасочено емоционалната култура на своя екип и организация.

 

Статията е съставена в сътрудничество с Genos International Europe

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно