Понякога хората не разбират защо емоционалната интелигентност е толкова важна. Всъщност, как „се показвате“ (как се държите и взаимодействате с хората) …определя как те се чувстват (помислете си за този познат, който внася атмосфера в стаята само като се появи)…и начинът, по който хората се чувстват определя доколко се ангажират с вас…а това от своя страна определя резултата от вашето взаимоотношение. Просто. Елементарно. И вие вече знаете това, нали? Логично е.

Това е важно за всички лидери, защото голяма част от нашия успех зависи от нашата способност да ангажираме хората, за да получим резултатите, които само ангажираните хора дават. Емоционално интелигентните лидери вдъхновяват и ангажират своите хора и в резултат те постигат резултати от своите хора, които превъзхождат резултатите на другите лидери.

Ето основният момент: вие сте само толкова емоционално интелигентни, колкото изпитват хората че сте. Може да имате най-високата способност за емоционална интелигентност (ЕИ) на планетата, но ако „се показвате“ и не демонстрирате тази ЕИ, то няма да получите тази отплата. Всичко се свежда до поведението, което значи, че всеки лидер, който иска да разбере кои поведения съставляват ЕИ и да отдели време да научи как да направи тези поведения част от ежедневния си лидерски стил, може да стане по-ангажиращ лидер и да получи по-добри резултати от своите хора.

Емоционалната интелигентност е като калейдоскоп.

 Genos International е инвестирал 20 години в изследвания за определяне на конкретен набор от 42 поведения, водещи до емоционално интелигентно въздействие. Добрата новина е, че всеки лидер ВЕЧЕ има много от тези поведения като стандартна част на начина, по който се държи всеки ден. Най-вероятно това са поведенията, които са ви довели до лидерската ви позиция изначално. Така че, всеки от нас вече има много от тези поведенчески зърна в обичайното си поведение.

Но също така никой от нас не е съвършен и всички ние не съумяваме да демонстрираме някои от поведенията, които драстично ще повишат въздействието ни. Но не се безпокойте. Нашият опит показва, че не е необходимо да възприемем всяко едно от тези емоционално интелигентни поведения, за да вдигнем нивото на въздействието си върху хората, които работят за нас. Промяната дори на едно или две от тези ключови поведения може да има драстично въздействие.

Мислете за емоционалната интелигентност като за калейдоскоп. В калейдоскопа серия от огледала, поставени под ъгъл едно към друго, създава очарователни фрактални картини, когато отразяват малките мъниста, намиращи се също в тръбата. Всяко мънисто се отразява от всяко от огледалата. И всяко от огледалата също отразява отражението на отражението на отражението на отражението на отражението и т.н. И така, ако завъртите тръбата и дори едно мънисто промени отражението си и отражението на отражението си и т.н. цялата картина драстично се променя.

Работната ви среда е точно такава – всяко от вашите поведения е като едно от тези цветни мъниста и всеки от хората, който работи за вас, е като огледало. На тях се отразява всяко едно от вашите поведения. А как им се отразява ваше поведение се отразява обратно на вас и на всеки друг член на екипа, с когото взаимодействат ежедневно. Отраженията и отраженията на отраженията на вашите поведения се усещат във вашия екип. (за да разберете повече за начина, по който всичко, което правите и казвате, се отразява на ВСЕКИ около вас, прочетете ‘Connected’ от Christakis и Fowler).

И така, ако вие промените дори едно малко нещо в начина, по който се държите при взаимодействието си със своя екип, то ще се отрази в целия екип (а и в света като цяло) и ще има драстичен ефект върху начина, по който ви възприемат. Усвояването дори на едно или две от емоционално интелигентните поведения, разкрити от 20-те години на нашите изследвания, може да има драстичен ефект върху въздействието, което вие имате върху вашите хора и степента, в която те са ангажирани към вас и своята работа, за да постигнат изключителни резултати.

Но как да знаете кои от тези поведения са вече част от обичайния начин, по който „се показвате“ и върху кои трябва да работите? Трябва да попитате тези, които работят за вас, за да ви кажат кои поведения демонстрирате всеки ден. Тук Genos може да помогне. Нашите асесмънти на емоционалната интелигентност са единствените асесмънти, които измерват „демонстрираната емоционална интелигентност“ – как „се показвате“.

Дейрик МакКан.

Оригиналната статия можете да намерите на: https://genosemotionalintelligence.com/why-emotional-intelligence-is-like-a-kaleidoscope/

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно