Какво е общото между Google, Samsung, Aetna, SAP и  P&G? Всяка от тези организации от световна класа разбира, че един от най-бързо растящите сегменти на нашето работещото население е този на прегорелите лидери. Всички те отговарят на това като въвеждат програми за осъзнаващото лидерство, за да помогнат на своите лидери не само да преуспяват в работата си, но и в личния си живот.

Десетилетия на солидни изследвания показват директна връзка между осъзнатостта и емоционалната интелигентност на лидерите и крайните резултати, които постигат. Да си добър в „това, което правиш“ вече не е достатъчно, трябва да си достатъчно устойчив, за да управляваш ефективно емоциите си, реакциите и решенията си в трудни бизнес ситуации и да помагаш на хората, които управляваш или с които работиш, да правят същото.

Великите лидери винаги търсят начини да издигнат лидерските си практики на следващото ниво. Осъзнатостта привлече много внимание през последните години и организациите в цял свят сега разбират, че понякога в успешното лидерство има повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

Изграждането на емоционалната интелигентност и осъзнатостта може наистина да трансформира въздействието и способностите на лидерите. Съгласно лидерския модел на Дженос:

  • Когато развивате разбиране за себе си, вие ставате разбиращ лидер. Разбиращите лидери са наясно с влиянието на своето поведение върху другите. Те са последователни в това, което казват и правят и показват разбиране за своите настроения и емоции.

 

  • Развитието на разбиране за другите ви позволява да станете по-емпатичен лидер. Емпатичните лидери карат другите да се чувстват ценени и настройват стила си така че да пасва добре на другите. Те признават гледната точка на другите и балансират постигането на резултати с нуждите на другите.

 

  • Работата по автентичността създава по-истински лидери. Истинските лидери почитат ангажиментите и обещанията, те са открити и честни за грешките и подпомагат здравословния и открит дебат.

 

  • Лидерите, имащи добра емоционална обосновка, вземат разширени решения като лидери. Разширяващите лидери се съветват с другите при вземането на решения и вземат етични решения, отчитайки голямата картина.

 

  • Лидерите, които работят, за да развият само-управлението си са устойчиви лидери. Устойчивите лидери управляват добре своите емоции в трудни ситуации. Те се стремят да подобрят резултатите си и учат от грешките си.

 

  • Ефективните лидери, които вдъхновяват доброто представяне, стават овластяващи лидери. Овластяващите лидери дават конструктивна обратна връзка, поддържат позитивна работна среда и подпомагат развитието и кариерното изсрастване на членовете на екипа.

 

Ейфе Гори

Публикувано със съгласието на автора. Оригиналната статия е на https://genosemotionalintelligence.com/why-the-best-leaders-develop-mindfulness-emotional-intelligence/

Абонирайте се

Абонирайте се

за нашите публикации и информация за предстоящи събития

Група

Вие се абонирахте успешно